Vybudovanie platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc

Obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Predmet obstarávania: Vybudovanie platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11978 - MSS