Vo Zvolene má pub, z Vojenského spravodajstva vraj vyťahoval desiatky