VO - ortofotomozaiky Slovenskej republiky

Ahojte,

štát chcel obstarať ortofotomapy. Prebiehalo VO, ktoré ale bolo zrušené. Viac tu
Jadro informácie o zrušení:
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Dôvodom zrušenia vyššie uvedeného verejného obstarávania je skutočnosť, že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Keďže v zákonom stanovenej lehote boli doručené tri námietky, z dôvodu zachovania princípov zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ ruší predmetné verejné obstarávanie s tým, že pri príprave nového verejného obstarávania verejný obstarávateľ prepracuje požiadavky na predmet zákazky.

Konšpiračná teória: štát obstarávanie zrušil, aby mohlo ortofotomapy “vyrobiť” Ministerstvo obrany (MO) v režime povinného lietania pilotov.

Aký bude osud dát z takéhoto “štátneho” snímkovania? MO potom bude na dátach sedieť ako žaba na prameni? A budeme o ne všetci žobroniť ?

1 Like

Na tomto je zaujímavé, že v zrušenom obstarávaní mala byť dodaná ortofotomapa, ktorá by bola sprístupnená aj ako OpenData.

Podľa súťazných podkladov, návrh licenčnej zmluvy obsahuje:
Článok IV. Účel a spôsob použitia
4.3 Nadobúdateľ je oprávnený použiť ortofotomozaiku nasledovným spôsobom:
c) verejným vystavením v prostredí internetu formou nespoplatnených webových mapových služieb v súlade so štandardmi OGC WMS a OGC WMTS, a to za účelom splnenia záväzkov vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov.

4.6 Poskytovateľ súhlasí, že služby uvedené v bode 4.3 písm. c) tohto článku zmluvy môže využívať verejnosť najmä ako podkladovú mapu na zobrazenie svojich objektov záujmu v prostredí internetu.

A tiež mali byť použiteľné pre všetky ISVS:

4.5 Poskytovateľ súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí sublicencie poskytnúť ďalej sublicenciu najmä subjektom uvedeným v § 3 ods. 3 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „oprávnený subjekt“), a to na základe samostatnej zmluvy. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu najviac v rozsahu uvedenom v bode 4.1 tohto článku zmluvy, za účelom tvorby a budovania informačných systémov oprávnených osôb, plnenia ich úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Oprávnené subjekty môžu používať ortofotomozaiku spôsobom uvedeným v bode 4.3 tohto článku zmluvy. Licenčné podmienky budú v súlade s článkom V. tejto zmluvy

Ale aspoň vieme, aká je predpokladaná cena takejto mapy pre SR: 600K€.

Škoda by bola tohto projektu.

2 Likes

Michal,

nehodnotím, či dobré, alebo zlé. Ak je štát presvedčený, že ide urobiť najlepšie možné riešenie, nech ukáže karty na stôl. Nič viac, nič menej. Ak štát zistil poctivým prístupom, že snímkovanie vojskom je to najlepšie možné riešenie, prečo sa tým nepochváli otvorene?
Ak to preukáže, budeme všetci plesať a jasať. A behať po dvore polonahí, nech sme zachytení na ortofoto na večné veky.
:wink:

Ďakujem za ponuku, ale nie je to v mojich možnostiach. Pri ortofoto som len konzument. Inak sa o ortofoto príliš nezuajímam.
Sorry.
Ku konšpiračnej teórii - pochop, nemôžem napísať, že mi to povedal IT-čkár :slight_smile: Musím to nejako zaobaliť :wink:

Požiadavky na fotku? Napr. koľko pixelov a tak? Úplná bomba by bola, keby boli prístupné aj fotky zo všetkých uhlov (Sever, juh, východ západ) . Pred pár rokmi sa dalo napr. na mapách od google zvoliť uhol pohľadu, ale už to je preč. Mať ortofoto vo vysokom rozlíšení + pohľady z uhlov by bola nádhera. Mňam.

V CRZ sa vraj daju naratat nakupy ortofoto za ostanych 5 rokov v sume cca 5.6M€. Referencie:

1 Like

Skutocnostou bezpochyby je, ze Slovenska republika v sucasnosti stale nedisponuje jedinou sluzbou poskytujucou bez obmedzenia strojovo spracovatelne ortofoto udaje. Ano suhlasim, ze je potrebne navrhnut systemove riesenie, ktoremu by vsak mala predchadzat aj transparentna diskusia aby sa zrozumitelne odkomunikovalo, preco je potrebne mat otvorene georeferencovane ortofoto, pripadne aj dalsie suvisiace produkty ako vyskove modely.

Je potrebne jasne odovodnit, kde ma a moze zabezpecovat tvorbu, spracovanie a distribuciu takychto udajov stat a kde by to (napriklad ekonomicky) bolo vyhodnejsie nakupit na trhu.

Bohuzial je velmi tazke dostat sa k akymkolvek relevantnym udajom. Priklad z Centralneho registra zmluv ma svoje limity, ale tiez nieco naznacuje.

Ad [quote=“skdd, post:5, topic:2789”]
MOSR má v tom celkom jasno, má k dispozície dve štúdie, ktoré jasne popisujú stav na MO a možné riešenia. Z týchto je možné vychádzať.
[/quote]

Kedze sa nam ani cez Koordinacnu radu Narodnej infrastruktury priestorovych informacii od roku 2014 nepodarilo dostat sa ci uz k studiam, ci navrhom projektov, je tazke predpokladat, ze to bude jednoduchsie cez Zakon o slobodnom pristupe k informaciam.
Bez zakladnych faktov a informacii sa lahko vytvaraju rozne konspiracne teorie ;o)

Takze je pre cloveka z vonku tazke identifikovat, kde su cie zaujmy, ale skutocnost, ze verejny sektor nakupuje tieto udaje opakovane za nevyhodnych licencii z pohladu potencialneho pristupu k udajom v rezime open data je tazko spochybnitelna.

Ad MO:Ak disponuju dostatocnou technickou a personalnou bazou, je to asi najzmysluplnejsi
rezort, kde by zber a tvorba takychto udajov mal zacat, ak sa nepreukaze, ze ich koordinovany nakup na trhu nie je vyhodnejsi. Ak aj nie, ale je potencial a vola to zabezpecit, treba o tom otvorit diskusiu a hladat moznosti.

Ad spracovanie a distribucia pre verejny sektor, ako aj ostatne sektory spolocnosti: Aj tu je priestor na vyrazne uspory verejnych zdrojov, no musi tu byt jasny zaujem a vola identifikovat mozne riesenia a zvolit to najvyhodnejsie.

Ak malo verejne obstaravanie UGKK SR poskytnut tieto udaje ako Open Data, je to rozhodne skoda. Uz je najvyssi cas, aby aj stat v tomto zacal nieco konstruktivne a systemove robit.

Čo si mnohí neuvedomujete, že kvalitné ortofoto môžu obsahovať aj citlivé údaje a to čo je aktuálne zverejnené je silno retušované. Ide o desiatky objektov po celom Slovensku (príklad http://mapka.gku.sk/mapovyportal/?basemap=podklad&zoom=10&lng=17.6956&lat=48.4295#/cadastralunits(344)/detail?highlight=true), takže MO do toho vždy bude hovoriť, inak by išlo o porušenie zákona o ochrane utajovaných skutočností 215/2004 Z.z. Nikto si nemôže len tak snímkovať, riadi sa to § 64.

(1) Letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky a vykonávanie geodetických a kartografických prác (ďalej len „letecké snímkovanie“) vykonáva ministerstvo obrany. S jeho súhlasom môže vykonávať letecké snímkovanie aj podnikateľ, ktorý má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti.

(2) Podnikateľ uvedený v odseku 1 môže vykonávať letecké snímkovanie iba v prípade, že je držiteľom povolenia na vykonávanie leteckých prác, alebo môže vykonaním leteckého snímkovania poveriť iného podnikateľa, ktorý je držiteľom povolenia na vykonávanie leteckých prác, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

(3) Žiadosť o povolenie leteckého snímkovania sa predkladá ministerstvu obrany. Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa osobitného predpisu.

(4) Žiadateľ do jedného mesiaca oznámi nadobudnutie leteckého snímkového materiálu úradu a predloží ho na posúdenie ministerstvu obrany, ktoré určí stupeň utajenia snímkového materiálu. Do posúdenia snímkového materiálu sa s ním zaobchádza ako s utajovanou skutočnosťou.

Myslím, že z toho jasne vyplýva, že MO má na tieto činnosti takmer monopol, inak tieto veci má na starosti http://topu.mil.sk/

Chápem že vojaci chcú riešiť super podrobné snímky, ale pre rozlíšenie 2px/m, ako má byť mapa pre ÚGKK, je to v dnešnej dobe na smiech.
https://binged.it/2gnesna

Áno, je to smiešne a celá legislatíva k tejto téme trochu zaspala v minulom storočí.
Aby sme sa pobavili, tak zásah vojakov vyzerá nasledovne. Myslím, že to ilustruje ich myslenie a aj dôvod, prečo si to chcú robiť sami.

1 Like

Tých stupňov cenzúry je viac, okrem paranoidnej cenzúry, kde sa tvária, že tam nič nie je, robia aj jemnejšiu cenzúru.

Ministerstvo pôdohospodárstva ide obstarať ortofoto mapy, presnosť 4px/m. Predpoklad je, že licencia bude postavené tak, že údaje môže použiť iba ministerstvo.

Kolko px/m ma ortofotomapa na https://odoprave.info ?

Tak nakoniec zdá sa obstaral ÚGKK:

V rámcových zmluvách je uvedené, že údaje sa môžu použiť ľubovoľne, aj zverejniť:

1 Like

to nie je orto ale vyskovy model

1 Like

Áno, ale v tom článku sa píše aj o fotografovaní, tak som myslel žo oboje. Neskúmal som tie zmluvy podrobne. Čiže toto je “iba” LIDAR?

Preco prosim toto? https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster-3d?bm=zbgis&z=17&c=17.10017,48.14137&cam=1904518.71064,6128924.76042,484.28483,327.71461,74.20890#