VO NBS: Modernizácia primárneho dátového centra a optickej kabeláže budovy NBS

Národná banka Slovenska vyhlásila verejné obstarávanie na Modernizáciu primárneho dátového centra a optickej kabeláže budovy.

Predpokladaná hodnota zákazky je 4,9 milióna EUR a zrealizovaná by mala byť v priebehu troch rokov.

Výsledkom obstarávania bude uskutočnenie stavebných a profesijných prác spočívajúcich v modernizácii dátového centra NBS v zmysle moderných štandardov.

Ide o modernizáciu pôvodného výpočtového strediska vybudovaného v roku 2002. Modernizácia bude prebiehať vo viacerých etapách s ohľadom na zabezpečenie kontinuálnej prevádzky informačných technológií NBS.

Samotné verejné obstarávanie s lehotou predkladania ponúk do 21.3.2023 je dostupné na: JOSEPHINE - Modernizácia primárneho dátového centra a optickej kabeláže budovy .