Vesmír OPIS

Vesmír OPISu je otvorená databáza projektov, zmlúv, firiem, inštitúcií, verejných obstarávaní a podobných vecí týkajúcich sa informatizácie verejnej správy. Všetky údaje sú v uložené vo verejne dostupnom Google Sheete a vizualizované sú v podobe grafu:

Ako pomôcť

Vaša pomoc s pridávaním záznamov do databázy je viac než vítaná. Na požiadanie pridelíme právo na priamu úpravu Google Sheetu. Všetky údaje musia byť podložené a overiteľné.

Taktiež samotná vizualizácia potrebuje vylepšiť. Graf začína byť hustý a nečitateľný. Zišla by sa podpora pre mobily a vyhľadávanie. Nebojte sa to celé prekopať, učil som sa na tom JavaScript.

Formát databázy

Chcel by som veriť, že stačí sa pozrieť na existujúce záznamy a intuitívne by ste mali vedieť pridať nové zmluvy, firmy, projekty a pod. Pre každý typ záznamu je samostaný sheet (strana). Jeden riadok v tabuľke je jeden záznam a ten je vo vizualizácii zobrazený ako jeden uzol. Záznamy sú medzi sebou previazané cez atribúty. Napríklad zmluvy sú naviazané na firmy cez názov firmy. Ak je dodávateľov pre jednu zmluvu viac, ich názvy sú oddelené čiarkou. Ostatné väzby sú robené analogicky.

5 Likes