# Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu "ePrehliadky" - na tajnasa

Objavilo sa na webe UDZS http://www.udzs-sk.sk/web/sk/studia-uskutocnitelnosti-eprehliadky.

Datum zverejnenia to nema…

Úrad sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu ePrehliadky.

Ambíciou projektu je zefektívniť a zelektronizovať jednu z najpočetnejších životných situácií - úmrtie osoby na Slovensku - pre časť procesov a výkonov pri prehliadkach mŕtvych, ktoré sú v pôsobnosti úradu.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v priloženom formulári na e-mailovú adresu: igor.sibert@udzs-sk.sk do 10.10.2019.**