Verejné prerokovanie Národného systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe_11.7

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre národný projekt „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe”.

Pripomienkovanie projektu prebieha do pondelka 9.7.2018, následné bude možné prísť na verejné prerokovanie, ktoré sa uskutoční 11.7.2018.

Detailné informácie o projekte, materiály na stiahnutie, systém pripomienkovania na webe vicepremiéra.