Verejná konzultácia k Úvodnej dopadovej štúdii ohľadom legislatívneho rámca pre európske dátové priestory

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k úvodnej dopadovej štúdii ohľadom legislatívneho rámca pre európske dátové priestory (je to akokeby ekvivalent pre High Value Datasety, ale v ôsmich sektoroch hospodárstva, kde sa majú kumulovať aj dáta súkromného sektora):

The initiative aims at creating a legislative framework for the governance of common European data spaces. It proposes measures
(i) to unlock more publicly held data for research serving the common good,
(ii) support voluntary data sharing by citizens (‘data altruism’) and
(iii) set up an EU-level governance structure to prioritise standardisation needs and improve data interoperability

Link na samotnú štúdiu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12491-Legislative-framework-for-the-governance-of-common-European-data-spaces

Vaše komentáre a návrhy uvítame tu do 27.7. 2020, aby sme ich stihli spracovať do EK deadlinu 31.7. 2020

1 Like

Celé by sa to podstatne viac malo venovať osobným údajom, resp. možnostiam OpenData prístupu k osobným údajom.
Spomína sa tam viackrát “data-altruism”, čo sa tým myslí? Ak to, že moje osobné údaje spracúvané verejnou správou (na základe zákona) sa s mojim súhlasom budú spracúvať ako OpenData, nuž ÚOOÚ nám opakovane vysvetľuje, že presne toto GDPR zakazuje. Teraz to má byť akože primárny prístup?