Vendor lock in na NKÚ?

NKU SR v ostatnom čase kritizoval vendor lock in na organoch statnej spravy. Sam je ale obetou takehoto vendor lock in …

Vo zverejnených faktúrach sa objavujú platby pre Assceco CE.
Projekt Kontrolórsky systém NKU SR: realizoval Assceco CE: https://www.nku.gov.sk/documents/10157/6ce4c7eb-439d-4c90-a644-04970152732d v sume 3,5 mil. €
Projekt Rozvoj kontrolórskeho systému NKU SR, zas Asseco CE: https://www.nku.gov.sk/documents/10157/97192/Informačný+plagát+RKIS v sume 3,5 mil. €
Migrácia do vládneho cloudu opäť Asseco CE: https://www.nku.gov.sk/documents/10165/1448936/SU-SU-MD-su_199.pdf/e7e1dcde-6572-45fc-8c19-16c41c49c95c v sume 800 tis. €

Rôzne mesačné poplatky cca 50 tis. € pre Asseco CE.

Vie niekto k čomu ten systém slúži? Aký je dopad tohto projektu pre bežných ľudí?