Ústavný súd pozastavil širšie sledovanie občanov kvôli koronavírusu

5 posts were merged into an existing topic: Covid19 - sledovanie ludi cez mobily