Urdžanie projektu POVAPSYS

Obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Predmet obstarávania: Urdžanie projektu POVAPSYS
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 4327 - DES

s dodávateľom: LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Gavlovičova 9, 04017 Košice, IČO: 00 692 069 (ďalej len dodávateľ, resp. zhotoviteľ) Zmluvu o dielo (ďalej len Zmluva). Predmetom Zmluvy bolo dodať technologicky unikátne dielo s názvom Budovanie povodňového a varovného predpovedného systému, ktorého predmetom bolo vývoj a implementácia predpovedného a varovného systému, (ďalej len POVAPSYS alebo dielo), ktorý zabezpečuje nepretržité poskytovanie operatívnych informácií o aktuálnej hydrometeorologickej situácii a jej očakávanom vývoji, hydrologické a meteorologické predpovede a výstrahy pred nebezpečnými javmi pre široké spektrum užívateľov.
Výsledkom Zmluvy o dielo na dodávku diela POVAPSYS je jedinečné dielo bez existencie žiadneho iného porovnateľného riešenia v podmienkach Slovenskej republiky, ktoré by slúžili na rovnaký účel, pričom vďaka svojmu špecifickému jedinečnému charakteru je dielo aj autorským dielom v zmysle Autorského zákona, pretože spĺňa základné charakteristiky autorského diela:
1.je vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami (napr. vytlačené na papieri, zaznamenané na dátovom nosiči a pod.),
2.je výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora (ktorý je individualizovateľný a konkretizovateľný),
3.je výsledkom činnosti, ktorá bola tvorivá (t. j. nie rutinná alebo stereotypná).

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Hodnota: 2 072 233,12 Mena: EUR bez DPH

Povodna zmluva tu http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1541156&l=sk

1 Like

Vieme k tomuto nejaky novy status? Viem, ze je to pre firmu Lynx na 4roky “servisna zmluva” spravili pre hydrologiu interface k vysledkom hydrologickych modelov, plus im tie modely asi tzv. kalibruju a updatuju. Od nas z numeriky tam vstupuju vsetky modely co vyvijame ALADIN, INCA, LAEF a aj IFS (ECMWF). Velmi ma zaujima ako to bude dalej … Da sa nejamo sledovat na uvo co sa s tym aktualne deje?