UPVS - How to override endpoint address in WSDLs via properties at runtime?

Ako zmenit adresu sluzby bez zmeny WSDL? Definicia klienta:

 <jaxws:client id="skTalkService"
        address="${upvs.sktalk.address}"
        serviceClass="sk.gov.egov.iservice.IService"
        wsdlLocation="services/sktalk/ServiceSkTalk3Token.wsdl"
        endpointName="n:ServiceSkTalk3Token_IService"
        serviceName="n:BizTalkServiceInstance"
        xmlns:n="http://gov.sk/eGov/IService">

  <jaxws:properties>
   <entry key="security.sts.client" value-ref="stsClient" />
  </jaxws:properties>
 </jaxws:client>

V ramci jaxws:properties je potrebne pridat:

<entry key="org.apache.cxf.message.Message.ENDPOINT_ADDRESS" value="${upvs.sktalk.address}" />

Toto nebude pravda. Atribut jaxws:client address funguje rovnako. Musi sa jednat o nejaku specificku situaciu.

@miso je to mozne, no nam to iba s address nefungovalo ani pri jednej sluzbe (cxf 3.1.10 a spring 4.3.7)

@pzbell je to teda naozaj tak, adresa definovana vo wsdl prebija tu co je definovana v jaxws:client