Údržba, technická podpora a rozvoj Centrálneho systému podpory prevádzky

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie
Predmet obstarávania: Údržba, technická podpora a rozvoj Centrálneho systému podpory prevádzky
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 13749 - VSS