Údržba SW aplikácii pre predajné automaty a označovače cestovných lístkov

Obstarávateľ: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Predmet obstarávania: Údržba SW aplikácii pre predajné automaty a označovače cestovných lístkov
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15486 - VBS