Údržba a rozvoj dokument manažment systému pre podporu elektronickej správy registratúry

Obstarávateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR
Predmet obstarávania: Údržba a rozvoj dokument manažment systému pre podporu elektronickej správy registratúry
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 9924 - VSS