Transparentné financovanie

Ako bolo prisľúbené zverejňujeme všetkých našich darcov, peňažné aj nepenažné dary, ktoré sme už dostali alebo boli prisľúbené.

Veľmi si vážime každý dar a budeme radi, keď sa pridajú ďalší. Ďakujeme!

2 Likes