Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2016

Obstarávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Predmet obstarávania: Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2016
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 14999 - WYS