Telekomunikačná a sieťová technika (obstarávanie MV SR za 250m EUR)

MV SR obstaráva vo veľkom: Technické zariadenia 3 – Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika

PHZ: 245 mil. EUR (áno, presne tak)
Trvanie: 4 roky
Model: rámcová dohoda, nerozdelená na časti (uchádzač musí podať ponuku na celý predmet zákazky)

Vysvetlenie k nerozdeleniu zákazky na časti: Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné, a to z dôvodu, že predmetná skupina tovarov a súvisiacich služieb tvorí ucelenú technologickú časť IKT infraštruktúry. Je kladená požiadavka na ich vzájomnú interoparabilitu. Súťažiaci má možnosť zvoliť tovary a súvisiace služby od jedného alebo viacerých výrobcov, ale musí byť zodpovedný za to, že dodávané tovary budú navzájom prepojiteľné na fyzickej, sieťovej aj aplikačnej úrovni a budú spĺňať všetky požiadavky. Pri ďalšom delení predmetnej skupiny tovarov a súvisiacich služieb by nebolo možné garantovať vzájomnú interoperabilitu, nakoľko rôzni výrobcovia používajú rôzne spôsoby integrácie na rôznych vrstvách a definovanie vybraných integračných parametrov by bolo diskriminačné.

2 Likes

Toto si zaslúži srdiečko, ale je to srdiečko iné

2 Likes

Pre inspiraciu z UK.

Projects that usually won’t be approved

GDS usually won’t give you approval to spend money on the following activities:

  • entering into an IT contract that’s worth more than £100 million
  • contracting a company to supply you with system integration after you’ve already contracted them to provide you with a service in the same part of government - find out why government has moved away from a towers model
  • renewing contracts automatically
  • offering new hosting contracts that last longer than 2 years
  • building native or hybrid apps

If you want approval to spend money on one of these activities, contact GDS by
emailing gdsapprovals@digital.cabinet-office.gov.uk.

1 Like

Co by s tym chceli preboha robit? Podla uctovnej zavierky napr. Orange slovensko ma uctovnu hodnotu strojov a zariadeni 284 milionov eur (http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/attachment/6380622).
To s tym chcu za 4 roky prerobit telekomunikacnu infrastrukturu celeho statu? Na to im bude asi tych 600 km LAN kablov, co tam maju narozpoctovanych, aj malo.

1 Like

toto bude asi jeden prispievatel na platforme rozporovat :slight_smile: