Technologický infor. systém ŽSR – poskytovanie služieb tech. podpory a rozvoj funkcionality existujúceho TIS ŽSR

Obstarávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Predmet obstarávania: Technologický infor. systém ŽSR – poskytovanie služieb tech. podpory a rozvoj funkcionality existujúceho TIS ŽSR
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 14451 - DOS

Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 5 958 998,00 Mena: EUR bez DPH