Technický upgrade systémov SAP ERP

Obstarávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Predmet obstarávania: Technický upgrade systémov SAP ERP
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11210 - VZS