Technické vybavenie a softvér

Obstarávateľ: DataCentrum
Predmet obstarávania: Technické vybavenie a softvér
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 4294 - VZT

vie niekto zistiť, čo stojí taký blade server v cenníkovej cene?

Tu sa islo uplne na krv!

1 Like

kde zistim, CO vlastne kupili? je to tam popisane velmi genericky :slight_smile:
“blade server typ 5” v cene 87kEUR s popisom v tabulke mi vela nepovie
je niekde dohladatalne co presne kupili? vyrobca typ model atd. :floppy_disk:

Je to v prílohe číslo 1, ktorú si treba vypýtať asi cez 211tku: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2818886&l=sk

Inak toto sa móže?

Datalan https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/7784

Tempest https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/6900

6 Likes

ojojoj sami so sebou sutazili

Dobrucky,Kolar a Holba sa necuduju
Oni sa tesia!

Toto nie je explicitne protizákonné. Hoci Protimonopolný úrad radí nastaviť súťaž tak, aby sa to robiť nemohlo. Ale kto by počúval PMÚ, zvlášť pri IT tendroch, však :slight_smile:

1 Like

Zato toto v súlade so zákonom nie je, tá príloha mala byť zverejnená automaticky. Prílohu vypýtam, snáď nezabudnem a postnem sem

Kde to radi? Mas nejaky zdroj?

Tak pardon, checkol som to a neopísal som to presne.

PMU radí medzi podozrivé schémy:
“existujú osobné alebo majetkové prepojenia medzi uchádzačmi alebo tajné spoločné podniky.”

Ale dohoda CIBD (strana 19), ktorú PMU odporúča dať podpísať uchádzačom nezahŕňa explicitné vyhlásenie účastníka, že nie je majetkovo prepojený s inými uchádzačmi.

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/cartel%20wg/awareness/srkartelove%20dohody%20vo%20vo.pdf

Taketo nam niekto poslal.

Napad na odvolanie?

2 Likes

Inak @Lubor alebo @AdamValcek - Co je toto za rozhodnutie? Ked sa tam navrhuje nevyhoviet?

Je to, samozrejme, blbosť.

Odvolanie sa dá podať proti nezrozumiteľnému výroku a proti chýbajúcemu právnemu posúdeniu, a celkovej nelogickosti (pre inšpiráciu sa dá čerpať z časti I./a tohto odvolania).

1/„Navrhujem“ nemá čo robiť vo výroku rozhodnutia, výrok by mal znieť „nevyhovuje“ (vychádzajúc zo znenia ust. § 18 ods. 2 infozákona), príp. „nesprístupňuje“.

2/Vo výroku chýba nejaké hmotnoprávne ustanovenie, pod ktoré to nesprístupnenie podradili, ust. § 12 ním nie je, pretože toto ust. definuje len tzv. vyčierňovanie. Toto úzko súvisí s otázkou, či vôbec v právnom poriadku existuje ust., podľa ktorého sa nesprístupňujú informácie spôsobilé vyvolať „riziko okamžitého alebo neskoršieho pokusu o narušenie informačnej bezpečnosti“, resp. iné ustanovenie, pod ktoré by tieto informácie dokázali ‚schovať‘ (odpoveď neviem). V predvetí slušného výroku by mal byť uvedený odkaz na § 18 ods. 2 infozákona a príslušné ustanovenia Správneho poriadku.

3/ „Sprístupnenie“ je jazykovo podobný pojem ako „zverejnenie“, v niektorých prípadoch je to aj synonymum, ale právne sú to odlišné pojmy, hoci je veľká snaha povinných osôb zjednotiť ich (najmä povinné osoby podľa § 2 ods. 3 – akciové spoločnosti a pod. veľmi radi hovoria, že zmluva, ktorá sa nezverejňuje, sa ani nesprístupňuje, ale nie je to tak).

4/ Šťastné nie je ani to poučenie, ja by som to písal približne takto: „Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v lehote 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Ministerstvo financií SR cestou DataCentra. Rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.“

P.S.
Netuším, prečo to rozhodnutie vyzerá takto, je to naozaj amatérske. Ani nemám tušenia, odkiaľ sa vzala inšpirácia. Lebo ani v prípade povinných osôb podľa § 2 ods. 3 (akciové spoločnosti a pod.; nie prípad DataCentra) sa rozhodnutie „nenavrhuje“, ale dáva sa podnet na vydanie rozhodnutia (§ 18 ods. 4).

3 Likes

Nádhera. Na moje odvolanie odpovedali autoremedúrou a tvária sa, že mi posielajú požadované informácie.

V zmluve majú 78 položiek špecifikovaných tak detailne ako napr. “Bezpečnostný prvok typ 1”, ale v prílohe s cenovou a technickou špecifikáciou uvádzajú až 3 z týchto položiek :smiley:

Môžu sa tešiť na druhé odvolanie.
Dovolať sa k nim sa mi už nepodarilo, lebo “už tu nikto nie je”. Hlavne, že odpovede na odvolania teraz posielajú :slight_smile:

scan5522.pdf (4.6 MB)

Už máme teda kompletný položkový rozpočet s nejakými základnými špecifikáciami:

scan5523.pdf (3.5 MB)

Ako tieto položky súvisia? Môže sa ich obstarávanie spájať do jedného?
Napr. taká 3D tlačiareň MakerBot Replicator 5 sa dá predsa bežne kúpiť (a zaujímalo by ma čo si v Datacentre tlačia) a to nehovorím o monitoroch atď. A načo to spájať s nákupom čistých licencií, napr. RHEL?
Ako je to z možnosťou/zákazom/povinnosťou spájať/nespájať takéto predmety obstarávania?

1 Like

Toto je ťažká téma. Zvlášť pred pár rokmi bola doba, kedy sa veľmi glorifikovali spojené zákazky, ktoré generujú množstevnú úsporu. Dnes podľa mňa skôr vidíme, že to tak vo väčšine prípadov vôbec nie je, naopak, je to veľmi dobrá prekážka pre účasť firiem, ktoré by mohli cenu stlačiť nižšie.
De facto by sa mali obstarávatelia snažiť o delenie zákaziek a to, čo netvorí nedeliteľný celok by sa malo obstarávať v rozličných zákazkách, alebo aspoň v rámci jednej zákazky malo deliť na časti.

Zároveň(hrám diablovho advokáta), naozaj treba mať na mysli aj to, že obstarávanie je strašná pain in the ass, teda snaha nerobiť obstarávanie rozdelením na úplne malé celky je kvôli administratívnemu bremenu do istej miery legitímna. A možno je ťažké hľadať hranicu medzi snahou o čo najväčšiu súťaživosť menších a užšie zameraných firiem a administratívou …
To by bol však hlavne argument proti viacerým zákazkám, verím, že delenie zákaziek na časti nie je až taká nočná mora.

Smernica EU hovorí zhruba: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0024
Článok 78: zákazka by sa mal deliť ak sa to dá, aby sa o ňu mohli uchádzať aj menšie podniky a ak sú vážne dôvody, aby sa nedelilo, tak sa nedelí.
Článok 79: zákazka by sa nemala deliť na príliš veľa častí, aby sa dodávateľ bol schopný prihlásiť všade - do všetkých vyhlásených častí.

Veľmi pekný príklad účelového spájania na časti je Nemocnica sv. Michala, ktorá obstarávala IT infraštruktúru, nábytok a zdravotnícke prístroje a príslušenstvo v jednom tendri. Dali sme podnet na Úvo s tým, že sa to takto spájať nemalo. Osobne som dúfal, že ÚVO pri kontrole pomerne presne popíše, na aké menšie časti by bolo vhodné tender rozdeliť, ale ÚVO šiel jednoduchšou cestou a argumentoval, že sa tender dal rozdeliť na 3 časti. Je teda možné, že slovenský ÚVO by so zákazkou Datacentra problém nemal.

Či je to vo všeobecnosti najlepší postup to obstarávať takto v balíku by som asi nemal hodnotiť ja, lebo som ako watchdog trochu neobjektívny, každopádne možnosť súťaže považujem za dôležitejší faktor ako administratívnu jednoduchosť a bol by som za rozdelenie na menšie celky.

1 Like

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/373306

II.1.4) Stručný opis:
Programové vybavenie 17 ks
Programové vybavenie typ 4 ks
blade server 6 ks
blade server 14 ks
blade server 3 ks
rozšírenie blade server 2 ks
Rozšírenie diskového poľa 2 ks
Pásková knižnica 1 ks
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
2 005 418,70 EUR bez DPH

V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
TEMPEST a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31326650
Galvaniho 17/B , 82104 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Email: obchod@tempest.sk
Dodávateľom je MSP: Áno

No neviem ako vy, ale Tempest s trzbami 59M eur, a 279 zamestnancami mi ako MSP naozaj nepride.

image

1 Like