Technická podpora, údržba a rozvoj, poskytovanie poradenských, konzultačných a servisných služieb pre IS GINS a InfoPortál

Obstarávateľ: Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Technická podpora, údržba a rozvoj, poskytovanie poradenských, konzultačných a servisných služieb pre IS GINS a InfoPortál
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11725 - VBS

Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 1 800 000,0000 Mena EUR bez DPH

Zmluva z 02.08.2004 so spoločnosťou Asseco Central Európe, a.s., ktorej subdodávateľom a súčasne dodávateľom IS GINS bola spoločnosť Gratex International, a.s. V čase uzatvorenia zmluvy nevykonávala EXIMBANKA SR zadávanie zmlúv podľa zákona. IS GINS vytvorili zamestnanci spoločnosti Gratex International, a.s. v súlade s § 50 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, spoločnosť Gratex International, a.s. disponuje oprávneniami nevyhnutnými na splnenie predmetu zákazky, čo spoločnosť Gratex International, a.s. potvrdila Vyhlásením zo dňa 10.07.2015. Verejný obstarávateľ tak dospel k záveru, že riadne splnenie predmetu zákazky je možné docieliť len použitím nesúťažného postupu verejného obstarávania priame rokovacie konanie podľa ustanovení § 58 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní…

Mne tieto formulacie pridu uplne absurdne. To je ako keby niekto tvrdil, ze tvoje auto vyrobili zamestnanci Skoda, a.s. a tym padom si nan nemozes primontovat stresny nosic alebo kupit ine kolesa od ineho dodavatela…

1 Like