Technická podpora prevádzky a rozvoj APV Portálu finančnej správy (APV PFS)

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Technická podpora prevádzky a rozvoj APV Portálu finančnej správy (APV PFS).
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 13512 - DOS