Technická podpora pre CVZP - Vojenský historický ústav

Čaute všetci ,
Chcel som sa spýtať či by nemal niekto skúsenejší v ITSM čas prelúskať sa touto zmluvou http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2431442&l=sk , hlavne prílohami, kde sú detaily podpory, ktorá je v cene.

Z môjho pohľadu to vychádza na takmer 750€ za MD podľa prílohy č.2 pričom sa jedná o 1st a 2nd level support v objeme cca. 20h/mesiac.

Nevyznám sa až toľko možno to je úplne v poriadku chcel by som len vediet názory od odborníkov.
Dík

1 Like

V prílohe č. 2 sú uvedené nasledovné MDs:

bod 1 - 12 MD/Quarter
bod 2 - 3 MD/Q max
bod 3 - 1 MD/Q max
bod 4 - 1MD/Q max
bod 5 - 3 MD/Q max.
Spolu - 20 MD/Q (6,67 MD za mesiac)

Zmluvná cena je 14 954,50 EUR/Q + DPH
Priemerná cena za MD je 747,72 EUR

Nepoznám ten SW (CVPZ), podľa môjho názoru je to pomerne vysoká cena vzhľadom na rozsah servisných služieb a zodpovednosť zhotoviteľa. Pomohlo by, keby uvádzali ceny MD pri každom bode prílohy č 2 zvlášť, pretože nie všetky činnosti požadujú seniorné znalosti a skúsenosti.

Ďalšie poznámky:

  • článok 8, bod 8.3, odvolanie na nesúvisiaci bod zmluvy č. 9.3
  • body 8.1 a 8.2 sa v zmuve nachádzajú dvakrát
  • objednávateľ nemá možnosť ukončiť zmluvu pred vypršaním dohodnutej lehoty (okrem situácie, keď si zhotoviteľ nebude plniť zmluvné povinnosti)

Marián

1 Like