Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie
Predmet obstarávania: Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 14670 - MSS