Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie
Predmet obstarávania: Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16209 - MSS