Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov (IS RÚ)

Obstarávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov (IS RÚ)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 2738 - MSS

Odhadovaná hodnota
3 500 000,00 EUR bez DPH