Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov IS CSRÚ

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov IS CSRÚ
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 13519 - MSS