Systém STAFO (MV SR) - servisná zmluva

Rokovacie konanie bez zverejnenia

Obstarávateľ: MV SR
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej údržby a podpory systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou (ďalej len STAFO)

Pozn.: nie je to náhodou ten systém, ktorý si nevšimol pašerácke lietadlo z Ukrajiny?

Cena: 3,2 mil. EUR
Dodávateľ: Ericsson Slovakia