System podávania prihlášok na VŠ

Zdravím vás, začal som vnímať jeden veľký problém ktorý máme v oblasti školstva a dosť ma to štve, chcel by som to nejak posunuť ďalej. Ale neviem ako, kde a čo riešiť.

1 Problém:
Keď si chcú študenti podať prihlášku na VŠ v elektronickej forme, každá škola má na to iný systém a zakaždým musia prihlášku vypĺňať na novo. Stretávam sa s názorom od mladých že to je nezrozumitelné, nevedia sa v tom orientovať a je tam veľa zbytočných vecí. Aj napriek tomu že to je elektronická prihláška musia ju vytlačiť a poslať poštou. Pozerám sa na to z hladiska že IT by nám malo uľahčovať život a aj životné prostredie a preto nerozumiem prečo sa to takto robí.

2 Problém:
VŠ majú z prihlášiek Business. Jedna prihláška na VŠ stojí v priemere 40€ … Medicína, Zubárina a podobné na ktoré je veľká tlačenica cca 90 €. Keď si chcel normálny človek podať aspoň 4 prihlášky vyhodí za to v priemere 150-200€.

Ako to majú v iných štátoch / Riešenie ?
Keď sa pozrieme už len za hranice ku susedom čechom tak to maju o čosi lepšie. Za prihlášky sa platí v prepočte max 30 € nech sa jedná o akýkoľvek odbor. A nič nieje potrebné tlačiť a posielať poštou však je to elektronická prihláška čo je dosť logické.

Veľká Británia / Írsko v obidvoch krajinách majú dosť podobné IT systémy ktoré tieto veci riešia. V GB je to ucas.com kde sa študent zaregistruje, vyplní RAZ prihlášku, zadá tam kontaktné údaje na svojho učiteľa alebo výchovného poradcu, ktorý potvrdí pravdivosť údajov napíše nejaké stručné ohodnotenie študenta. Ale ešte pred tým si študent zvolí 5 škôl na ktoré sa chce hlásiť kdekoľvek v GB. Cena týchto 5 prihlášiek je v prepočte 32 €. Po zaplatení a vyriešení týchto vecí sa prihláška posiela v elektronickej forme na danú univerzitu kde ju spracujú a už si riešia čo potrebujú.

PortalVS.sk
Je to portál všetkých VŠ ktorý má napomôcť študentom pri výbere VŠ a riešení týchto administratívnych vecí. Ale po väčšine sa tam nachádzajú neaktuálne informácie. A xy iných hlúpostí. A myslím si že dosť zlyháva oproti tomu ako by mal fungovať. Viac o tom aký je ten portál “skvelý” sa dozviete tu: https://www.portalvs.sk/sk/elektronicka-prihlaska , No skutočnosť je úplne iná. A polovicu vecí ktoré tam sú popísané ani z ďaleka nespĺňa.

4 Likes

Ja mám takéto skúsenosti so zahraničnými systémami.

Dánsko: https://www.optagelse.dk/admission/

 • jeden portál na podávanie prihlášok
 • prihlášky sú zadarmo
 • podať si môžte neobmedzený počet prihlášok, jednotlivé školy môžu obmedziť počet prihlášok na školu
 • všetky dokumenty nahráte iba elektronicky a pošlete ich až pred nástupom do školy
 • informácie o predmetoch a známkach z predchádzajúcej školy sa sťahujú priamo zo systému a pripoja sa k prihláške
 • nevýhodou je, že tento systém vyzerá staromódne a UX nie je najlepšie, nevyhnete sa vypĺňaniu tých istých informácií v ďalších prihláškach, iba nahraté dokumenty sa dajú použiť znova

Estónsko: https://estonia.dreamapply.com/

 • jeden portál na podávanie prihlášok
 • cenu prihlášok určuje škola, videl som aj zadarmo aj za 100€
 • všetky dokumenty nahráte elektronicky, ale musíte poslať dôležité dokumenty a vytlačenú prihlášku poštou na univerzitu prvej priority
 • veľmi prehľadné UI, nedávno opäť aktualizované, obsahuje inbox, tasklist (čo vám ešte k prihláške chýba), kalendár
 • univerzita vás ešte aj informuje, že prihláška prišla, a ak vás príjmu akceptuje alebo odmietne sa to elektronicky

Veľmi aktuálna téma. Súhlasím, že by sa to mohlo zjednodušiť a mal by sa vytvoriť jednotný web, kde by boli registrované všetky VŠ.

V súčasnosti prihlasovanie na VŠ funguje takto:

 1. vyplnenie elektronickej prihlášky
 2. vytlačenie, podpísanie, podpísanie uvedených známok strednou školou
 3. zaplatenie
 4. poslanie posťou prihlášky a rôznych potvrdení (potvrdenie o zaplatení!, životopis!, vysvedčenia, potvrdenie od lekára…)

Existujú 2 základné problémy:

 1. Principiálny problém je pochopenie samotného aktu podania prihlášky. Neviem nájsť teraz zdroj, ale u nás je vyžadované aby bola fyzicky evidovaná (založená v spise) vlastnoručne podpísaná prihláška. V zmenu veľmi neverím, myslím si, že v budúcnosti to vlastne zostane rovnaké, akurát sa prejde na elektronický podpis.

Ak by sa tento problém odbúral, tak by sme mohli mať systém ako v ČR. Lebo tam, rovnako ako u nás samotné overovanie uvedených osobných údajov prebieha až pri prijímacích skúškach resp. pri zápise a to úplne postačuje.

Druhá časť problému je množstvo zadávaných údajov. Zadané údaje v prihláške je potrebné overiť, čo zvyčajne vyžaduje posielanie dokladov poštou, a preto som za požadovanie nevyhnutného minima. Základné minimum sú osobné údaje a maturita a tie sa aj tak overujú pri zápise a preto prihláška môže byť absolútne elektronická. Všetky ďalšie údaje by mali byť požadované, len ak sa podľa nich rozhoduje v prijímacom procese. Vlastne aj vtedy by zodpovednosť mala byť na uchádzačovi, či má záujem ich doložiť. Je úplne zbytočné požadovať/uvádzať známky zo školy, ak nemajú rolu v podmienkach prijímacieho konania (napr. ak je prijímacia skúška odpustená pri priemere známok menšom ako nejaká hodnota, tak uchádzači nespĺňajúci danú podmienku by svoje známky uvádzali zbytočne).
(pre slovenských študentov by sa známky zo strednej školy by sa dali stiahnúť a overiť zo systému elektronická žiacka knižka, ale tam sú myslím nejaké právne prekažky, že hodnoty z toho systému sú len informatívne, ale mne ide o obecný princíp)

Môžeme budovať nejaký centrálny systém, ale tam podľa mňa nie je ten zásadný problém. Mám obavu, že ak by sa za drahé peniaze vybudoval, tak by toho veľa nevyriešil a asi by nebol priateľský voči zahraničným uchádzačom. Išlo by o aplikáciu eID, nejakých školských databáz, možno eHealth pre lekárske potvrdenia.

Najdôležitejšia je zmena myslenia škôl. Naše vysoké školy stále zbytočne a nezmyselne požadujú veci ako životopis (pri hlásení sa na bc štúdium nemá význam), lekárske potvrdenie (to má význam len pri pár odboroch), potvrdenie o zaplatení (dúfam, že sa mýlim a zaplatenie kontrolujú inak ako z tohto dokladu) a najväčśia absurdita je správny formát vytlačenej prihlášky. Nerobím si srandu, citujem “Po nahratí elektronickej prihlášky do systému AiS ju uchádzač musí vytlačiť v požadovanom formáte (obojstranná tlač na 1 list formátu A3) …Len v AiS uložená, správne vyplnená, uchádzačom podpísaná, v požadovanom formáte vytlačená a doručená prihláška bude oficiálne zaregistrovaná.”. To je vyslovená šikana požadovať formát A3.
Systém ePrihláška zase požaduje osobné údaje ako národnosť, mená rodičov. a pod.
Problém poplatkov súvisí s prístupom škôl, ale pochybujem, že správne riešenie je nejaká regulácia.
Zmena musí výjsť zvnútra škôl, lebo je to plne v ich kompetencií, štát len môže vytvoriť vhodné podmienky, ale zvyšok je na školách.

1 Like

v rámci VŠ sú dva pohľady, jeden centralizovaný a druhý decentralizovaný.

V rámci eGovernmentu si Min. školstva vymyslelo systém RISŠ, kde by mali byť evidovaní všetci žiaci, študenti, učitelia, školy, zamestnanci, študijné odbory a pod… proste všetko. V podstate by z dátami v tomto systeme už nemusel nikto nikam behať a tí, čo majú na to právo si tieto dáta vedia odtiaľ čítať - rodičia, učitelia, riaditelia, my.

Ak chceš ist na VŠ, stačí jednoducho zadať kam chceš ist, system sprístupní tvoj prospech a VŠ uvidí čo si sprístupnil. Rovnko neskôr sa tu dajú ukladať aj dalšie vzdelávanie (školenia, kurzy, togaf, a pod) a tvoj zamestnávateľ ich po tvojom sprístupnení môže vidieť, ked mu ich sprístupníš v prihláške - kde si skončil ake vzdelanie aj aké máš potom dalšie vzdelanie.
žial, myslím že ešte nie sú naplnené dáta v RISŠ rovnako ako eHEALTH (v princípe je to takmer identický projekt s pohľadu funkčnosti)

Teda: ano, je to možné jednoducho urobiť, ale zatial nie sú data v systéme. Druhou vecou je, že štát zatial nemá páku na VŠ a SŠ, aby museli tento systém využívať aj na prihlášky a potvrdenia a pod. :slight_smile:

Preto si VŠ budujú paralelný systém (portál VŠ) alebo externe svoj vlastný