Systém FOV pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách

Obstarávateľ: Fond ochrany vkladov
Predmet obstarávania: Systém FOV pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15993 - WYS