Súhrnná implementačná správa za rok 2021 (aj informatizacia)

Súhrnná implementačná správa za rok 2021 (aj informatizacia)

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27712/1

NOVY_vlastny material_na vladu.pdf (3.6 MB)

Škoda že to nebolo v MPK. Takto je to iba zber informácií, čo poslali z úradov.