Stretnutie s podpredsedom vlády - P. Pellegrinim

V pondelok (13.3.) sme sa stretli s podpredsedom vlády Petrom Pellegrinim. Bolo to prvé “1to1” pracovné stretnutie od schválenia NKIVS (mimo stretávania sa na Rade vlády pre digitalizáciu).

Cieľom bolo zhodnotiť stav informatizácie 5 mesiacov od prijatia NKIVS a upriamiť pozornosť UPVII na témy, ktoré považujeme za dôležité v najbližších mesiacoch.

Stretnutia sa zúčastnili:
za UPVII: podpredseda vlády, p. Gondová, p. Krauspe (vedúci služobného úradu UPVII), p. Slabejová (GR sekcie informatizácie), Mišo Cheben a Marek Repa.
za SD: ja a Lubor.

Závery:

  • Podpredseda vlády naše vstupy uvítal a vo viacerých bodoch sme situáciu videli rovnako
  • zhodli sme sa, že potrebujeme zaviesť jednotné pravidlá pre IT projekty vo verejnej správe. UPVII by malo svoj mandát vykonávať širšie - t.j. dohliadať aj na projekty mimo OPII
  • Zhodli sme sa, že potrebujeme urýchlene pripraviť zostávajúce metodiky na riadenie informatizácie, aby existovalo jasné usmernenie pre rezorty, ako si majú NKIVS vykladať a aby sa tak zvýšila kvalita predkladaných štúdií.
  • Tiež sme sa pochopili v téme posilnenia ľudských kapacít. Nebude ľahké túto pandorinu skrinku otvoriť, ale na riadenie stoviek miliónov eur v štátnom IT, jednoducho treba posilniť interné kapacity na UPVII a na ministerstvách.
  • Našli sme tiež pochopenie pre pokračovanie pracovných skupín. Ich prácu hodnotíme pozitívne - hlavne tam, kde je dedikovaný líder za UPVII na vedenie PS, ktorý sa jej venuje na full-time
  • odprezentovali sme tiež naše výhrady k novým projektom a odporúčanie, aby sa schvaľovali, až keď bude vyriešený súlad s NKIVS. Pre tento moment sa tak prvé projekty (CES, ISOR) naďalej dopracuvávajú. Budeme konštruktívne prispievať k tomu, aby sa dostali do súladu so zámermi NKIVS a boli vzorom aj pre ďalšie IT štúdie.

Ďalšie kroky na základe nášho stretnutia budeme riešiť priamo so sekciou informatizácie.

Prezentáciu zo stretnutia prikladám: https://drive.google.com/open?id=0B7xRFSPoK71RZEFSS0V1YWdwX1E

6 Likes