Stratégia elektronického verejného obstarávania

Stratégia elektronického verejného obstarávania vychádza z potreby Slovenskej republiky systémovo riešiť oblasť implementácie informačných a komunikačných technológií do procesu vynakladania verejných finančných prostriedkov.

Cieľom Stratégie elektronického verejného obstarávania je popísanie celého životného cyklu elektronického zadávania zákazky od prípravnej fázy zadávania zákazky až po jej archiváciu.

Hlavným zámerom Stratégie elektronického verejného obstarávania je napomôcť efektívnej a včasnej implementácii zmien týkajúcich sa elektronizácie zadávania zákaziek vyplývajúcich z legislatívy EÚ.

http://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/strategia-elektronickeho-verejneho-obstaravania-54c.html

Nazory?

keby sme prehodili slovosled, tak by to bolo presne to, co potrebujeme zmenit: “Strategia obstaravania elektronizacie” :slight_smile:

1 Like

Len ako doplnenie pre informáciu - 9.6. by sa mala konať konferencia pod záštitou ÚVO, kde by mali o. i. prezentovať aj stratégiu elektronizácie…
Viac info tu: http://www.otidea.sk/kurz/2-konferencne-forum-elektronicke-nastroje-ktore-preziju/768#.Vz7GB5N95sM