Strategia digitalnej transformacie Slovenska pre roky 2019 - 2030

Od 24.5.2019 prebieha MPK k navrhu Akcneho planu diitalnej transformacie SR na roky 2019-2022.
MPK trva do 6.6.2019. Viac info tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/415

Prikladam duplicitne dokument, ktory je predmetom MPK Akcny plan DTS_2019-2022.docx (1.1 MB)

Za Slovensko.Digital budeme pripravovat pripomienky, nas focus je hlavne na oblast/cast dokumentu tykajuce sa verejnej spravy, eGovernmentu. Ak mate pripomienky, postrehy, kludne tu zdielajte…

Zhrnutie na uvode ma celkom zaujalo: "Za monitorovanie plnenia jednotlivých opatrení a nastavovanie ďalších opatrení na nasledujúce obdobia je zodpovedná Sekcia digitálnej agendy ÚPVII.

Prostredníctvom tejto jednotky sa bude sa bude monitorovať dosahovanie merateľných cieľov jednotlivých opatrení v digitálnej agende, ktoré budú vychádzať tak z národnej legislatívy a príslušných noriem, ale aj popredných európskych indexov. Uvedená jednotka nastaví v spolupráci s príslušnými rezortmi a prípadne aj odbornou verejnosťou merateľné ukazovatele pre stanovené ciele a spôsob zberu údajov pre ich vyhodnocovanie v pravidelných intervaloch. Bude tak systematicky monitorovať postup návrhu a implementácie opatrení tohto Akčného plánu. Na základe výsledkov monitorovania bude možné aktualizovať plán implementácie tohto Akčného plánu. "

cize dokument sa odvolava na jednotku ale zodpovedna je Sekcia. Predpokladam, ze povodne bola zodpovedna Implementacna jednotka, ale z nejakeho dovodu tam uz nie je. Mozno je to nahoda, alebo reakciu na ich správu :slight_smile:
SÚHRNNÁ IMPLEMENTAČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018
(Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky)
https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=3931410C7FA143809E66F9F706D499CC-1B656B352A65D8DB877DBE166DC3ADFC&fbclid=IwAR1YTeAfQKFrSIBXtGYtlQhXPnMsvbpaLA7Xg4oePhTRl48pvT42mR8fj44

Prefrazoval by som to na “Co si myslite o rozdiele medzi deklarovanymi strategiami (z minulosti) a skutocostou (dnes)? Co z tyoho vyplyva pre buducnost?:slight_smile:

Mnohe pekne strategie tu mame aj z napr. 2008 ale pocas OPIS-u akoby “skutek utek”.

Namatkova referencia: Problémy NKIVS 2008

Dnes konci MPK k Akcnemu planu digitalnej transformacie

Za S.D si pripravujeme pripomienky vo forme komentov tu https://drive.google.com/file/d/1VcPHHRRbXJMK_ZGEiISHLK78G9tSSA-R/view?usp=sharing

Ak niekto ma svoje vyhrady, postrehy na zlepsie daneho dokuemntu, tak kludne doplnte do dokumentu koment alebo kludne reakciu aj tu na platforme

Poobede budem pripravovat final pripomienky

1 Like

Za S.D sme v ramci MPK k Akcnemu planu digitalnej transformacie Slovenska predlozili nasledovne pripomienky Akčný plán DTS_pripmienky Slovensko.Digital.docx (25.1 KB)