Štátny digitálny archív

Skenovaním pre internú potrebu vzniká na obecných úradov dosť digitalizovaných dokumentov.
Zatiaľ iba ležia na disku, má k nim prístup iba pracovník archívu.
Mohli by sa nejako sprístupniť oprávneným inštitúciám.

1 Like

Zdá sa mi že obce zverejňujú dokumenty cez riešenia rôznych IT firiem, napríklad:
http://solosnica.samospravaonline.sk (WinCity od TopSet)
http://rohoznik.sk/obecny-urad/zverejnovanie-dokumentov (Trimel)

Zdá sa že je to aj povinnosťou - Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

[quote=“miroj, post:2, topic:3712, full:true”]
Zdá sa mi že obce zverejňujú dokumenty cez[/quote]
Tieto sa ešte nemôžu zverejniť.
Ide o osobné spisy zamestnancov, mzdové listy, kolaudačné rozhodnutia, . . .
Oprávnený prístup majú iba osoby, ktorých sa príslušný spis týka.

Inštitúcie ako štátny archív sú asi tiež oprávnené vidieť to, ale nevedia, ktoré dokumenty sú naskenované.

Papierové originály sa po nejakých 10 rokoch skartujú. Digitálne kópie nieje povinnosť uchovávať a pri nejakej havárii disku už nebudú ani tie.

Existuje nový Elektronický archív MV SR https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/isea/
Akurát sa zdá byť zatiaľ “klinicky mŕtvy”.

Áno, ten odkaz je typická ukážka “fungovania”. Dnes som videl vyšší level, dostupný archivárom, ale aj to je číra katastrofa. Po necelých 10 minútach server kľakol s internou chybou 1776. Bádateľ musí dopredu poznať názvy archívnych fondov, pomôcok apod. Inak sa nedá napr. v Archívnych pomôckach hľadať. Hľadal som archívne dokumenty uložené v Archíve Ústavu pamäti národa a systém mi ukázal banské mapy šachty Alžbeta z Ústredného banského archívu. Nestihol som toho viac, ale už toto je nepekná vizitka IBM a Aliteru.