Štatistika zneužitia elektronickej identity na úseku elektronických peňazí a bankových kariet SR a ČR

V našom právnom poriadku máme TČ neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí, platobnej karty
Za ostatných 6 rokov bolo spáchaných 9 241 skutkov tohto druhu, celková škoda v súvislosti s týmto činom predstavuje 7.102.000 Eur. Priemerná škoda na skutok za toto obdobie predstavuje sumu 768,53 Eur (v roku 2012 - 1.032 Eur, v roku 2017 - 576,43 Eur) priemerná vyčíslená ročná škoda za uvedené obdobie predsatvuje 1.183.000 Eur

objasnenosť predsatvuje 22,83 percenta, t.j. 2 099 skutkov za uvedené obdobie, neobjasnených zostalo 7142 skutkov.
v roku 2000 bolo spáchaných na Slovensku len 52 týchto skutkov, v roku 2008 už 2503, do septembra 2017 zatiaľ 1 171
najnižšia miera objanensoti bola v roku 2006, iba 12 percent (z 1870 skutkov sa podarilo objasniť 232)

Samozrejme, to je iba výpočet zneužitia ELEKTRONICKEJ identity na úseku platobných kariet a elektronických peňazí, ktorú sa nepodarilo bankám zachytiť. Interná štatistika incidentov v bankových systémoch môže byť ešte pestrejšia.

Akokoľvek, k zneužitiu elektronickej identity dochádza aspoň 4x denne v trestno-právnej rovine

V rovine interných incidentov alebo nenahlásených incidentov štatistiky nie sú k dispozícii.

1 Like

Štatistika ČR za roky od 2010 do 2014, kde bolo spáchaných celkovo 39 930 TČ na úseku obstarania platobnej karty - elektronického platobného prostriedku, z toho objasnených 8 284 a spôsobená škoda celkovo 928 528 000 Kč. Priemerná škoda na jeden incident bola 23 084 Kč. Objasnenosť činí zhruba 20 percent. Každý deň sa spáchalo v celej ČR zhruba 20 incidentov.

Az tak cierno by som to nevidel, co viem, tak znacna cast zneuziti su “pozicane” karty rodicov ich vlastnymi detmi.