Štatistické zisťovania o cene práce ISCP

Obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Štatistické zisťovania o cene práce ISCP
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 14495 - DOS