Štát dočasne odkladá povinnú aktiváciu elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov