Spokojnosť používateľov so službami Ústredného portálu VS SR

Dobrý deň,

píšem dizertačnú prácu o elektronických službách poskytovaných cez Ústredný portál VS SR. Ak máte skúsenosti s používaním týchto služieb, portálu prípadne IOMO a e-Kolku, chcela by som Vás poprosiť o vyjadrenie svojej spokojnosti v nasledovnom dotazníku: https://goo.gl/8oeCLx.

Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem príjemný zvyšok dňa :slight_smile:
Katarína Gašová
Doktorandka FPEDAS
Žilinská univerzita v Žiline

1 Like