Softvérové riešenia pre výskumné laboratórium Projektu digitálne dvojča

Obstarávateľ: SOVA Digital, a.s.
Predmet obstarávania: Softvérové riešenia pre výskumné laboratórium Projektu digitálne dvojča
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 9843 - VST