Softvér na pomoc pri riešení sťažností a reklamácií pre osoby so zdravotným postihnutím

Účelom projektu je pomôcť osobám so zdravotným postihnutím oboznámiť sa s ich spotrebiteľskými právami a zjednodušiť im vybavovanie reklamácií a sťažností na súkromné firmy (predajcov a poskytovateľov služieb), ako aj na vybrané služby štátu.

Na dosiahnutie tohto cieľa navrhujeme vytvoriť nové moduly pre inovatívny softvér Sťažovateľ (vytvorený taktiež žiadateľom), ktorý bezplatne pomáha spotrebiteľom riešiť sťažnosti a reklamácie na komerčné spoločnosti. Nové moduly umožnia, aby tento softvér mohli využívať aj osoby so zdravotným postihnutím, umožnia podania aj na vybrané služby štátu a umožnia jednoduché využitie softvéru na viacerých platformách. Softvér bude dostupný online (webová aplikácia).

Stručný popis novej technológie je dostupný tu:
https://drive.google.com/file/d/1VNaAwGPRgSGTpx_ZNgeuKdW2VyVXu-U5/view?usp=sharing