Soc. poist: Implementácia Jednotnej digitálnej brány v podmienkach Sociálnej poisťovne

Prišla informácia o verejnom pripomienkovaní projektu Sociálenj poisťovne:

https://www.socpoist.sk/aktuality-oznamenie-o-verejnom-pripomienkovani-projektu-implementacia-jednotnej-digitalnej-brany-v-podmienkach-sp/48411s70092c

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia č. 1024/2012, je Sociálna poisťovňa povinná sprístupniť vybrané životné udalosti, ktoré sú vymenované v nariadení, pre všetkých občanov Európskej únie plne online.

Jednou zo životných udalostí je Žiadosť o určenie uplatniteľných právnych predpisov, ktorú Sociálna poisťovňa v súčasnosti implementuje. Cieľom je zrýchliť a zjednodušiť celý proces od podania Žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy klientom až po vydanie samotného rozhodnutia Sociálnou poisťovňou.

Žiadosť o určenie uplatniteľných právnych predpisov, resp. žiadosť o vystavenie dokumentu A1 bude možné podať elektronicky, prostredníctvom formulára na stránke www.slovensko.sk alebo prostredníctvom portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne, ktorý občania nájdu na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Cieľom je zaviesť rovnaký prístup k tejto elektronickej službe pre zahraničných občanov ako pre občanov Slovenskej republiky. Formulár bude pre občanov dostupný aj v anglickej a nemeckej jazykovej verzii.

Projekt zavedie zároveň zmeny v informačných systémoch, v ktorých Sociálna poisťovňa žiadosti občanov o určenie uplatniteľných právnych predpisov spracováva a vydáva k ním rozhodnutia. Cieľom projektu je taktiež zjednodušiť prácu zamestnancom Sociálnej poisťovne a zrýchliť tak samotné konanie o určenie uplatniteľných právnych predpisoch.

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 29. decembra 2021 EOD prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu maria.tothova@socpoist.sk.

Náklady na projekt podľa CBA sú 389K Eur investície + 146K Eur prevádzka na 10 rokov.