Služby vyššej podpory pre vybrané informačné systémy

Obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Služby vyššej podpory pre vybrané informačné systémy
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 5054 - MSS