Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách (2017-2021)

Obstarávateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Predmet obstarávania: Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách (2017-2021)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 719 - MSS