Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Obstarávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 7184 - MSS

II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory a služieb technickej podpory a prevádzkových činností v lokalitách Banská Bystrica Tajov, Banská Bystrica Timravy, Bratislava Račianska pre hardvérové a softvérové produkty.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
29 610 000,00 EUR bez DPH

cc @ps-hw