Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť prvá

MV SR

URL na zakazku https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/382418

Strucny opis predmetu zakazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory, služieb technickej podpory a prevádzkových činností datacentra Bratislava Kopčianska pre hardvérové a softvérové produkty pre vybrané prevádzkované systémy.

PHZ:
22 050 000,00 EUR bez DPH

ma niekto predstavu kolko bude casti a v akych objemoch?