Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE

Obstarávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 910 - MSS

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 499 620,00 EUR bez DPH

PPC :metal::vulcan_salute::vulcan_salute::ok_hand::scream: