Služby prevádzkovej podpory Jednotného evidenčného systému

Obstarávateľ: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Predmet obstarávania: Služby prevádzkovej podpory Jednotného evidenčného systému
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 1951 - MSS