Služby pre podporu prevádzky informačných systémov IT infraštruktúry (ARSOZ, SEOD a aplikácie IIS-P)

Obstarávateľ: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Predmet obstarávania: Služby pre podporu prevádzky informačných systémov IT infraštruktúry (ARSOZ, SEOD a aplikácie IIS-P)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 14492 - DES

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/353656

  1. Vysvetlenie Vysvetlite jasne a úplne, prečo je zadanie zákazky bez predbežného uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade so zákonom, a uveďte príslušné fakty, a ak je to vhodné, závery právnych predpisov v súlade so smernicou: Služby môže poskytnúť len hospodársky subjekt AITEN, a.s.,držiteľ výhradných práv podľa Zákona č.618/2003 Z.z.
    o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov pre všetky súčasti IIS-P:ARSOZ, DATD,DATDi,RAP,CHEMIS,SEOD,SPUB a neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.

@Lubor @trina na toto este nemame nejake standardne podanie?

Myslíš kvôli podnetu na kontrolu ÚVO? Určite by sa dal spracovať nejaký štandardizovaný formulár, ale jeho súčasťou by malo byť aj zdôvodnenie, resp. dôkazy…
Otázka je, či to stojí za tú námahu, keďže všetky PRK s odôvodnením na autorské práva a technické dôvody automaticky idú na kontrolu ÚVO…